ANT

Application name Version Loads Dies Works Saves Faster Notes
Internet Suite 1.32 Y N Y N/A Y, overall
Internet Suite 2.02 Y N Y N/A Y, overall
Fresco 1.72 Y Y N N N/A Gave exception address.
Fresco 2.02 Y N N Y Much.
Marcel 1.46 Y N N Y Y
FTP 1.04 Y N Y Y Y Uploads tend to hang machine
FTP 2.07 Y N N Y Y


Return to.....
  1. The main compatibility page